Smary - zastosowanie i podział

Smary Litowe
Lp. rodzaj
smaru
MSDS/nazwa
produktu
temp.
pracy
klasa
konsystencji
NLGI
zastosowanie
1 łożyskowe ŁT 41, 42 43 -30°C do 140°C 3, 2, 1 Smary typy ŁT 4 przeznaczone są do smarowania łożysk tocznych, ślizgowych i innych elementów trących urządzeń przemysłowych pracujących w warunkach, które wymagają wysokiej stabilności mechanicznej smaru jego odporności na starzenie i dobrych własności antykorozyjnych. Zastosowanie smaru w gatunku ŁT 43, ŁT 42 lub ŁT 41 uzależnione jest od sposobu doprowadzenia smaru do łożyska (smarowanie centralne lub ręczne), prędkości obrotowej i temperatury roboczej łożyska. Smary ŁT 4 są odporne na działanie wody.
2 łożyskowe,
wielofunkcyjne
ŁT 4S2, 4S3 -30°C do 140°C 3, 2 Smary typu ŁT 4S przeznaczone są do smarowania łożysk tocznych w pojazdach samochodowych, łożysk tocznych i ślizgowych oraz innych elementów trących w urządzeniach przemysłowych pracujących w warunkach, które wymagają wysokiej stabilności mechanicznej smaru, jego odporności na starzenie i dobrych własności antykorozyjnych. Zastosowanie smaru wielofunkcyjnego ŁT 4S 2 lub ŁT 4S 3 uzależnione jest od sposobu doprowadzenia smaru do łożyska (smarowanie centralne lub ręczne), prędkości obrotowej i temperatury roboczej łożyska. Smary ŁT 4S są odporne na działanie wody.
3 z dodatkami EP, przeciwutleniającymi, antykorozyjnymi
lub zwiększającymi przyczepność
EP 3, 2, 1 -30°C do 140°C 3, 2, 1 Smary EP Przeznaczone są do łożysk tocznych pracujących przy wysokich obciążeniach promieniowych, udarowych i osiowych np. walcarkach, prasach, kruszarkach. Smary typu EP przeznaczone są do smarowania łożysk z centralnymi i indywidualnymi układami smarowania
Smar EP 3 przeznaczony jest do indywidualnego smarowania łożysk tocznych.
Smar EP 2 przeznaczony jest do indywidualnego i centralnych układów smarowania, pracujących w wysokich temperaturach, przy przetłaczaniu smaru na krótkich odcinkach.
Smar EP 1 przeznaczony jest do centralnych układów smarowania, pracujących w umiarkowanych temperaturach, przy przetłaczaniu smaru na duże odległości.
4 EP 0, 00, 000 -30°C do 100°C 0, 00, 000 Smary EP produkowane są w trzech gatunkach – EP 0, EP 00 i EP 000 przeznaczone są do łożysk tocznych pracujących przy wysokich obciążeniach promieniowych, udarowych i osiowych np. walcarkach, prasach, kruszarkach. Smary te przeznaczone są do smarowania łożysk z centralnymi i indywidualnymi układami smarowania. Smary EP 0, EP 00 i EP 000 przeznaczone są do indywidualnych i centralnych układów smarowania, pracujących przede wszystkim w temperaturach otoczenia od –20°C do +10°C i przy przetłaczaniu smaru na bardzo duże odległości.
5 EPX 1, 0, 00, 000 -30°C do 100°C 1, 0, 00, 000 Smary EPX przeznaczone są do smarowania zamkniętych przekładni zębatych, walcowych i stożkowych. W zależności od klasy konsystencji rozróżnia się 3 rodzaje smaru EPX tj. EPX–0, EPX–00 i EPX–000. Smary te stosuje się w zależności od konstrukcji przekładni, stopnia uszczelnieni i temperatury pracy:
EPX 000 - głównie do smarowania przekładni mechanizmów kosiarek rotacyjnych,
EPX 00 - dla dobrego uszczelnieniu przekładni i w niższych temperaturach podanego zakresu temperatury pracy przekładni,
EPX 0 - dla średniego uszczelnieniu przekładni i w średnich temperaturach podanego zakresu temperatury pracy przekładni,
EPX 1 - dla słabego uszczelnieniu przekładni i w wyższych temperaturach podanego zakresu temperatury
pracy przekładni.
6 EPS 2, 1, 0, 00 -30°C do 100°C 2, 1, 0, 00 Smary EPS produkowane są w czterech gatunkach – EPS 2,EPS 1, EPS 0 i EPS 00 przeznaczone są do smarowania niedostatecznie uszczelnionych przekładni ślimakowych, a także przekładni zębatych np. reduktorach przemysłowych, elektronarzędziach i innych.
7 Iten K -30°C do 100°C 2 Smary EPS produkowane są w czterech gatunkach – EPS 2,EPS 1, EPS 0 i EPS 00 przeznaczone są do smarowania niedostatecznie uszczelnionych przekładni ślimakowych, a także przekładni zębatych np. reduktorach przemysłowych, elektronarzędziach i innych.
8 Albon 215 -30°C do 140°C 2 Smar Albon 215 przeznaczony jest do smarowania zespołów, podzespołów i części samochodów osobowych podczas ich montażu zgodnie z firmową instrukcją smarowania. Smar Albon 215 jest odpowiednikiem smaru KG 15 wg specyfikacji firmy Fiat 55593.
9 Samochodowy S1 -30°C do 140°C 1 Smar samochodowy 1S przeznaczony jest do smarowania przegubów głównego wału napędowego oraz innych elementów samochodu zgodnie z instrukcją smarowania. Smar samochodowy 1S jest odpowiednikiem smaru Jota 1 wg specyfikacji firmy Fiat 55585.
10 z dodatkiem Dwusiarczku Molibdenu Moliten EP 23 i 25 -30°C do 140°C 2 Smary Moliten EP-23 i EP-25 przeznaczone są do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych oraz innych elementów trących maszyn i urządzeń przemysłowych pracujących przy wysokich szczególnie udarowych obciążeniach w tym do smarowania przegubów homokinetycznych i kulowych, cięgieł, sworzni, a także połączeń gwintowych w pojazdach mechanicznych, maszyn rolniczych, budowlanych i innych. Zalecany jest szczególnie tam gdzie występuje częsta zmiana kierunku ruchu.
smary wapniowe
11 wapniowe STP -20°C do 60°C 1 Smar STP przeznaczony jest do podwozi pojazdów mechanicznych, sworzni, przegubów i itp. Nie nadaje się do smarowania łożysk tocznych oraz pomp wodnych. Jest odporny na działanie zimnej wody.
12 Maszynowy 2 i 3 -20°C do 60°C 3, 2 Smary maszynowe 3 i 2 przeznaczone są smarowanie łożysk ślizgowych oraz innych elementów trących maszyn i urządzeń przemysłowych z wyjątkiem łożysk tocznych. Mogą być stosowane w centralnych układach smarowania. Odporne na działanie wody.
Smar maszynowy 2 zaleca się w przypadku doprowadzenia smaru długimi przewodami o małej średnicy.
Smar maszynowy 3 zaleca się do stosowania gdy wymagana jest wyższa zdolność uszczelniania łożysk oraz w przypadku doprowadzenia smaru przewodami o większej średnicy i na mniejsze odległości.
13 CSW 1 i 2 -20°C do 60°C 2, 1 Smary CSW 1 i 2 przeznaczony są do smarowanie łożysk klatek walcowniczych i innych pomocniczych urządzeń hutniczych pracujących przy wysokich i udarowych obciążenia i wyposażonych w centralny system smarowania. Smary CSW odporne są na wymywanie wodą.
Smar CSW 1 zaleca się w przypadku doprowadzenia smaru długimi przewodami o małej średnicy lub niskich temperaturach otoczenia.
Smar CSW 2 zaleca się do stosowania, gdy wymagana jest wyższa zdolność uszczelniania łożysk oraz w przypadku doprowadzenia smaru przewodami o większej średnicy i na mniejsze odległości.
14 dodatek grafitu Grafitowany -20°C do 60°C 2 Smar grafitowany przeznaczony jest do smarowanie podwozi pojazdów samochodowych, piór resorów, gwintów śrub, otwartych kół zębatych oraz innych węzłów tarcia o silnie obciążonych powierzchni trących pracujących. Odporny na działanie wody. Nie nadaje się do smarowania łożysk tocznych, precyzyjnych mechanizmów, oraz pomp wodnych. Może być stosowany jako smar montażowy.
kompleksowe smary glinowe
15 Glinowe Aliten T -30°C do 130°C 3, 2, 1 Smar Aliten T przeznaczony jest do smarowania łożysk tocznych w warunkach, których jest wymagana dobra odporność na utlenianie, ochrona przed korozją, odporność na działanie wody oraz stabilność mechaniczna. W zależności od sposobu doprowadzenia smaru do łożyska, prędkości obrotowej i temperatury pracy łożyska stosuje się smary w klasie 1, 2 i 3.
Smar Aliten T zalecany jest do stosowania w centralnych układach smarowania.
16 Aliten EP -30°C do 120°C 3, 2, 1, 0 Smar Aliten EP stosuje się do łożysk tocznych pracujących przy wysokich obciążeniach tj. gdy C/P jest mniejsze od 7 dla łożysk obciążonych głównie promieniowo i gdy C/P jest mniejsze od 15 dla łożysk obciążonych osiowo a także gdy w pracy łożysk mniej obciążonych występuje obciążenie udarowe; gdzie C = nośność ruchowa łożyska w daN, a P = obciążenie zastępcze ruchowe w daN. Graniczne temperatury pracy mogą być wyższe lub niższe w za¬leżności od rodzaju łożyska i wymaganych okresów smarowania.
Smar Aliten EP-0 przeznaczony jest do smarowania łożysk urządzeń z centralnym układem smarowania, pracujących w niskich temperaturach i wymagających przetłaczania smaru na bardzo duże odległości;
Smar Aliten EP-1 jw. pracujących w umiarkowanych temperaturach otoczenia i wymagających przetłaczania smaru na duże odległości;
Smar Aliten EP-2 przeznaczony jest do smarowania łożysk urządzeń z indywidualnym oraz z centralnym systemem smarowania, pracujących w wysokich temperaturach otoczenia i wymagających przetłaczania smaru na małe odległości;
Smar Aliten EP-3 przeznaczony jest do smarowania łożysk urządzeń z systemem indywidualnym.
smary bentonitowe
17 bentonitowy Bentor 2 120°C do 200°C max 220°C przy częstej wymianie 2 Smar Bentor 2 zaleca się stosować do łożysk tocznych i ślizgowych oraz innych powierzchni trących o stałej temperaturze pracy 120°C do 200°C, a przy odpowiedniej częstej wymianie lub uzupełnianiu, do max 220°C. Zachowuje plastyczność do – 5°C. Jest odporny na wodę.
Smar Bentor 2 nie zaleca się stosować do łożysk napędzanych małym momentem obrotowym.
18 dodatek Dwusiarczku Molobdenu Moliterm 23 120°C do 200°C 2 Smar Moliterm 23 przeznaczony jest do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych oraz innych elementów trących maszyn i urządzeń przemysłowych narażonych na wysokie obciążenia, a szczególnie udarowo obciążonych. Smar jest odporny na działanie wody. Nie zaleca się go stosować do łożysk napędzanych małym momentem obrotowym oraz do łożysk o małym luzie poprzecznym.
19 Moliterm 225 120°C do 200°C 2
smary sodowe
20 sodowy ŁT 23 -30°C do 120°C 2 Smar łożyskowy ŁT 23 przeznaczony jest do smarowania łożysk tocznych, ślizgowych i innych elementów trących urządzeń przemysłowych pracujących w warunkach, które wymagają wysokiej stabilności mechanicznej smaru jego odporność na starzenie i dobre własności antykorozyjne. Smar łożyskowy ŁT 23 z małymi ilościami wody tworzy emulsję, chroniąc łożysko przed korozją. Natomiast smar ten nie jest odporny na działanie dużych ilości wody.
smary specialne
21 miedziowy Cu 10 A -30°C do 140°C 2 Smar Cu-10 A przeznaczony jest do smarowania zestyków przełączników kierunkowskazów samochodów oraz innych zestyków elektrycznych małej mocy w celu zmniejszenia oporu zestykowego i polepszenia warunków przełączania.
22 dodatek miedzi i innych metali FAZI 5602-1 -20°C do 60°C 1 Smar do gwintów Fazi 5602-1 bez cynku i ołowiu przeznaczony jest do uszczelniania gwintów, rur wiertniczych w przemyśle wydobywczym.
23 dodatek grafitu i Dwusiarczku Molibdenu Grafitowo-Molibdenowy -20°C do 60°C 2 Smar grafitowo-molibdenowy przeznaczony jest do smarowania podwozi pojazdów samochodowych, piór resorów, gwintów śrub, otwartych kół zębatych, przekładni ślimakowych, łańcuchów sworzni maszyn budowlanych oraz innych węzłów tarcia o silnie obciążonych powierzchni trących pracujących w temperaturach od – 20 do 60 0C. Odporny na działanie wody. Nie nadaje się do smarowania łożysk tocznych, może być stosowany jako smar montażowy.
24 specjalny ZR 33 R -20°C do 60°C 2 Smar ZR 33 R stosuje się do procesu przeróbki plastycznej metali na zimno, a zwłaszcza do gięcia rur i kształtowników, tłoczenia blach i innych procesów formowania. Produkt może być stosowany bezpośrednio jako koncentrat lub rozcieńczony wodą do konsystencji pozwalającej na dozowanie przewodami rurowymi. Po zakończonym procesie formowania, pozostałość jest łatwo zmywalny wodą.

 

Tu można pobrać ogólne warunki sprzedaży.

FAZI - stopka - ISO - GAZELE BIZNESU - RZETELNA FIRMA