Smary - dlaczego stosujemy oleje naftenowe do produkcji smarów plastycznych w miejsce standardowo używanych olejów parafinowych?

Oleje naftenowe posiadają dwie ważne własności fizyko-chemiczne:

• wysoka rozpuszczalność oraz

• doskonałe właściwości w niskich temperaturach

 

Są gwarancją, iż smary plastyczne oparte na ich bazie posiadają wysoką jakość i szerokie spektrum ich zastosowania. Zaznaczyć należy, że użyte głęboko rafinowane oleje naftenowe charakteryzują się niskim poziomem zawartości policyklicznych związków aromatycznych (kancerogennych), a ich współczynnik IP346 jest poniżej 3% i spełnia ostatnie wymaganie wspólnoty Europejskiej.

 

Poniższy rysunek przedstawia wygląd smaru plastycznego opartego na bazie oleju parafinowego i oleju naftenowego o porównywalnej charakterystyce olejów.


Fazi - smar na bazie oleju parafinowego Fazi - smar na bazie oleju naftenowego
Smar na bazie oleju parafinowego Smar na bazie oleju naftenowego

 

 

Rodzaj wymagania Olej parafinowy Olej naftenowy
Lepkość kinematyczna w (40 °C, cSt) 100 100
Punkt płynięcia w (°C) od -5 do -10 poniżej -27
Gęstość w ( g/cm3) w 15 °C - powyżej 0,88 0,91
Punkt anilinowy (°C) 120 - 125 104

 

 

Wpływ zawartości mydeł i oleju bazowego o porównywalnych lepkościach (parafinowego oraz naftenowego) na penetrację smaru Wpływ oleju bazowego i zawartości mydeł na siłę ścinania smaru
FAZI - stopka - ISO - GAZELE BIZNESU - RZETELNA FIRMA