Smary - magazynowanie i transport

PAKOWANIE

 

Smary plastyczne ogólnego przeznaczenia pakowane są w beczki metalowe z pokrywą o pojemności 200 l, 60 l, 50 l, 20 l oraz pojemniki plastikowe o pojemności 20 l, 10 l, 5 l i 1 l oraz kartusze o poj.400ml. Na wszystkie nasze smary plastyczne ogólnego przeznaczenia opracowane są Karty Charakterystyk wg aktualnie obowiązujących krajowych i Wspólnotowych wymagań. Dla każdej partii smaru dołączane są atesty laboratoryjne.

 

 

MAGAZYNOWANIE

 

Smary plastyczne ogólnego przeznaczenia należy magazynować w temperaturze nie więcej niż 40 0C, w warunkach chroniących je przed dostępem powietrza, wilgoci i zanieczyszczeń mechanicznych z zachowaniem ogólnych przepisów BHP i p.poż. Maksymalny czas magazynowania smarów plastycznych to:

 

TRANSPORT

 

Smary plastyczne ogólnego przeznaczenia nie są materiałem niebezpiecznym wg RID/ADR. Można je przewozić dowolnymi środkami transportu zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi przewozów materiałów nie zagrażających bezpieczeństwa w transporcie kolejowym i drogowym.

 

FAZI - stopka - ISO - GAZELE BIZNESU - RZETELNA FIRMA